Leveringsvoorwaarden

Deze website wordt geëxploiteerd door SvW Retail (hierna aangeduid als “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, bestellingen die worden geplaatst via deze website, en alle contracten tussen ons en u (als klant/bezoeker van de website) die plaatsvinden via deze website. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u te zijn gebonden aan deze Algemene voorwaarden. We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Deze website, met inbegrip van de inhoud ervan, zoals teksten, video’s, geluiden, modellen, ontwerpen, handleidingen, gegenereerde motorfietsconfiguraties en andere informatie en materialen (met inbegrip van zaken die onder de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht vallen), wordt beheerd door SvW Retail, een naamloze vennootschap opgericht onder het Nederlands recht. U kunt contact met ons opnemen op:, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 81558368; btw-nummer: NL862137317B01  ; tel 013 – 73 70 125; e-mail: hallo@mp3centrumnederland.nl.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 25 januari 2021

1 Hoe plaatst u een bestelling?

1.1 Voor het plaatsen van een bestelling volgt u de online winkelprocedure.

1.2 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons. We bevestigen deze acceptatie door u een e-mail te sturen dat uw bestelling is geaccepteerd (Orderbevestiging). Het contract tussen u en ons komt uitsluitend tot stand wanneer u onze Orderbevestiging hebt ontvangen en uitsluitend in verband met het product of de producten die daarin wordt of worden vermeld.

1.3 Door een bestelling te plaatsen via deze website verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en handelingsbekwaam bent om bindende contracten aan te gaan.

1.4 Als er problemen zijn met de levering of producten zijn uitverkocht, zullen we u informeren en het geld dat u al hebt betaald terugbetalen.

2 Openen van een account en toegang daartoe

2.1 Als deze mogelijkheid beschikbaar is in de webshop, kunt u een persoonlijk account openen op onze website door de stappen voor registratie te volgen die op de website worden beschreven. We zijn gerechtigd uw accountaanvraag om welke reden dan ook te weigeren. U mag niet meer dan één account openen. U mag uw account niet overdragen of verkopen.

2.2 U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van uw account en voor het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik ervan. U kunt uw account als volgt beschermen en veilig houden:

2.2.1 U stelt een veilig wachtwoord in. Dit wachtwoord is nodig om in te loggen op uw account. U deelt uw wachtwoord met niemand en staat niet toe dat anderen toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van uw account. U stelt ons onmiddellijk op de hoogte als u weet of vermoedt dat iemand anders op de hoogte is van, toegang heeft tot, of gebruikmaakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord;

2.2.2 U gebruikt de website niet op een wijze die inbreuk maakt op onze rechten of die van iemand anders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze Algemene voorwaarden, intellectuele-eigendoms- of privacy rechten of toepasselijke wetten en voorschriften.

2.3 We behouden ons het recht voor uw account te sluiten en uw toegang tot onze website te beperken of te blokkeren als we reden hebben om te geloven dat u deze Algemene voorwaarden hebt geschonden.

3 Prijs

3.1 We brengen de prijzen in rekening die worden vermeld op onze website. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw. Bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en worden weergegeven in het overzicht van de totale kosten, voordat u de bestelling indient.

3.2 De geaccepteerde betaalwijzen worden beschreven op onze website.

4 Bezorging en eigendom

4.1 We streven ernaar uw bestelling uiterlijk op de bezorgdatum die wordt vermeld op de Orderbevestiging te leveren, of indien er geen bezorgdatum is vermeld, binnen 14 dagen na de datum van de Orderbevestiging, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Afhankelijk van het type bestelling kan de bezorging worden uitgevoerd op een door u geselecteerd afhaalpunt, of op een door u opgegeven adres. Als het niet mogelijk is uw bestelling binnen die 14 dagen af te leveren op het afhaalpunt of op het opgegeven adres, nemen we voor het einde van die periode contact met u op.

4.2 De producten worden pas uw eigendom op het moment dat we de volledige betaling hebben ontvangen van alle voor de producten verschuldigde bedragen, inclusief verzendkosten, of op het moment van bezorging, als dat later is.

5 Intellectuele-eigendomsrechten

5.1 U erkent en stemt ermee in dat alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot alle materialen en inhoud op deze website te allen tijde blijven toebehoren aan ons en onze licentiegevers. U gaat ermee akkoord dat u deze eigendomsrechtelijk beschermde informatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken, uitgezonderd voor het gebruik van deze website in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

Brochure

aanvragen

Zakelijke

financieringsaanvraag