Privacy verklaring

Privacy verklaring

Jules Verneweg 7, 5015BD, Tilburg, Nederland

+31 13 737 01 25

SvW Retail verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Geboorteplaats
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •  Internetbrowser en apparaat type
 •  Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@mp3centrumnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SvW Retail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •  SvW Retail analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 •  SvW Retail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

SvW Retail neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SvW Retail) tussen zit. 

Bij SvW Retail registreren we gegevens van onze klanten. Dit doen we om bestellingen te kunnen bezorgen op het juiste adres, reparatieverzoeken te kunnen uitvoeren, nieuwsbrieven te versturen of een passende aanbieding te doen.

Wanneer wij persoonsgegevens van u registreren, heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. U heeft de mogelijkheid om deze gegevens in te zien, te corrigeren of onjuiste of verouderde informatie laten verwijderen. Ook wanneer je geen e-mails, nieuwsbrieven, telefoontjes van ons meer wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Voor het afmelden van commerciële berichten is het voldoende om een email te sturen naar hallo@mp3centrumnederland.nl met uw contactgegevens. Geef daarbij duidelijk aan voor welke communicatiekanalen u wilt afmelden. Naar dit mailadres kan ook gemaild worden voor een inzage-, correctie- of verwijderverzoek.

De wettelijke termijn waarbinnen SvW Retail u uiterlijk meedeelt of persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd is 1 maand na ontvangst van uw verzoek. In sommige gevallen hebben wij het recht om binnen 3 maanden te reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld indien het verzoek heel complex is. Wij zullen u dit dan binnen 1 maand laten weten. Hebben wij geen persoonsgegevens van u, dan krijg je hiervan een bevestiging.

SvW Retail verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SvW Retail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SvW Retail gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SvW Retail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie: Google Analytics

Doel: Informatie over surfgedrag verzamelen

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Tag Manager

Doel: Gebruik meten van de website

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: GoogleMaps

Doel: Kaartweergaven

Bewaartermijn: n.v.t.

Cookie: Facebook-pixel

Doel: Het tonen van relevante advertenties

Vervaldatum: n.v.t.

Cookie: Facebook Custom Audience

Doel: Ad Targeting

Vervaldatum: n.v.t.

Cookie: Google Ad Manager

Doel: Het tonen van advertenties

Vervaldatum: n.v.t.

Cookie: Google AdWords Conversion

Doel: Het tonen van relevante advertenties

Vervaldatum: 2 jaar

Cookie: Google AdWords Linker

Doel: Het tonen van relevante advertenties

Vervaldatum: 2 jaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SvW Retail en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@mp3centrumnederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SvW Retail wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

SvW Retail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@mp3centrumnederland.nl

Brochure

aanvragen

1 (1)

Zakelijke

financieringsaanvraag